Zamjenska

Puni naziv: TIROLSKA KOBASICA

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 2108519

yest_tirolska_mini

Puni naziv: YEST TIROLSKA MINI

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003905616

Zamjenska

Puni naziv: ZIMSKA SALAMA

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003901656

yest_sunkarica_mini

Puni naziv: YEST ŠUNKARICA MINI

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003905623

Zamjenska

Puni naziv: ČAJNA KOBASICA

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003906798

Zamjenska

Puni naziv: ČAJNA PAŠTETA 100G

Vrsta proizvoda: KONZERVIRANI PROIZVODI

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KOM

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003902837

yest_cajna_pasteta_50

Puni naziv: ČAJNA PAŠTETA 50G

Vrsta proizvoda: KONZERVIRANI PROIZVODI

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KOM

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003902851

Zamjenska

Puni naziv: ŠUNKA ZA PIZZU

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 2108542

Zamjenska

Puni naziv: ŠUNKARICA

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 2108521


18.08.2017.-21.08.2017.