Zamjenska

Puni naziv: BUĐOLA 1/2 VAC.

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003905425

Zamjenska

Puni naziv: DALMATINSKA PANCETA VAC.

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 2114622

Zamjenska

Puni naziv: DALMATINSKA PANCETA

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003901984

Zamjenska

Puni naziv: DIMNJENI VRAT VAC.

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 2114621

Zamjenska

Puni naziv: DIMNJENI VRAT

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003901946

yest_hamburger

Puni naziv: HAMBURGER VAC.

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 2114630

Zamjenska

Puni naziv: HAMBURGER

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003901960

Zamjenska

Puni naziv: JETRENA PAŠTETA 100G

Vrsta proizvoda: KONZERVIRANI PROIZVODI

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KOM

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003902820

yest_jetrena_50

Puni naziv: JETRENA PAŠTETA 50G

Vrsta proizvoda: KONZERVIRANI PROIZVODI

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KOM

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003902844

Zamjenska

Puni naziv: KULENOVA SEKA

Vrsta proizvoda: MESNE PRERAĐEVINE

Marka proizvoda:

Jedinica mjere: KG

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003906828


18.08.2017.-21.08.2017.