o nama

METSS d.o.o. Čakovec, Žrtava fašizma 2/A, osnovan je 2003. godine i velikim trudom svih zaposlenika te povjerenjem kojega nam naši cijenjeni kupci pružaju sve ove godine, postao je vodeći međimurski trgovački lanac.

Narasli smo do 184 prodavaonica i zapošljavamo 789 djelatnika.   Izgradili smo ili preuredili veliki broj naših objekata , a koji se danas svojim izgledom i opremljenošću mogu uspješno uspoređivati sa objektima bilo kojeg velikog trgovačkog lanca. Rezultatima poslovanja svake se godine sve više približavamo rangu 200 najboljih poduzeća na području cijele Hrvatskoj.

Naše trajno opredjeljenje je da svojim kupcima pružimo najkvalitetniju uslugu i ponudimo domaće, svježe, zdrave cjenovno povoljne proizvode.

Naši matični podaci :
Telefon: 040 375 700
Telefax: 040 375 716
E-mail: metss@metss.hr
OIB: 71112872675
Žiro račun: PBZ d.d. : HR1823400091116022250
Žiro račun: RBA d.d. : HR6724840081101621935

Metss d.o.o. upisano je kod trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070063102.
Temeljni kapital 48.700.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Branko Grašić, dipl. iur. – direktor
Sve vaše sugestije, primjedbe ili pohvale možete nam, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, dostaviti :
Telefon – centrala: 040/375-700
E-mail adresa: metss@mets.hr ili reklamacije@metss.hr
Na adresu: Metss d.o.o., Žrtava fašizma 2/A, 40000 Čakovec


Metss-ova stara upravna zgrada i skladište.


Metss-ova nova upravna zgrada i skladište.

 

 


18.08.2017.-21.08.2017.